ساخت کوره دوار جهت حذف کلر

 کوره دوار جهت حذف کلر

ساخت کوره دوار جهت حذف کلر

ساخت کوره دوار جهت حذف کلر

ساخت کوره دوار ۱۲ متری به قطر ۶۵ سانتی متر جهت حذف کلر از اکسید روی برای مشتری (نام محفوظ) در شهرک روی زنجان توسط گروه ماشین سازی چکیده . یکی از روش‌های متداول برای حذف کلر از خاک سرب و روی ، استفاده از روش‌های پیرو متالولورژی است.در این روش با حرارت دادن خاک تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد در کوره دوار ، ترکیبات کلر بصورت گاز کلر یا اسید کلریدریک از سیستم خارج می‌شود‌.برای کاهش انرژی واکنش (انرژی گیبس) معمولا درصدی از افزودنی‌ها به خاک اضافه کرده و بعد با استفاده از میکسر و گندله‌ساز ، خاک را به حالت گندله در می‌آورند. مزیت گندله کردن خاک جلوگیری از فرار ذرات خاک توسط فن و خروج آن از کوره است.حذف کلر به‌وسیله کوره دوار مزیت‌های زیادی نسبت به شستشوی آن با آب و کربنات سدیم دارد.عمده‌ترین مزیت این روش جلوگیری از آلودگی آب‌های زیر زمینی و کاهش زیان‌های زیست محیطی بوده که از الزامات صنایع آلاینده مانند سرب و روی است.

ویدیو :