میکسر افقی استیل

میکسر افقی استیل

میکسر افقی استیل

میکسر افقی استیل

میکسر افقی استیل که به سفارش آقای بختیاری از شهریار برای صنعت شیر خشک که در سال ۱۴۰۰ توسط ماشین سازی چکیده ساخته شد.این ریبون بلندر استیل دارای ظرفیت ۱۲۰۰ لیتر است که برای انتقال مواد به داخل آن از یک ماردون اسکرو از جنس استیل استفاده می‌شود