میکسر دو جداره استیل نیمه ریبونی

میکسر دو جداره استیل نیمه ریبونی

میکسر دو جداره استیل نیمه ریبونی

میکسر دو جداره استیل نیمه ریبونی جهت میکس مواد پلاستیک به ظرفیت ۱۱۰۰ لیتر به همراه ماردون اسکرو

میکسر دو جداره استیل نیمه ریبونی جهت میکس مواد پلاستیک به ظرفیت ۱۱۰۰ لیتر به همراه ماردون اسکرو به سفارش آقای مکرمی توسط گروه ماشین سازی چکیده ساخته و به ایشان تحویل گردید