دستگاه میکسر پودر شوینده

دستگاه میکسر پودر شوینده

دستگاه میکسر پودر شوینده

دستگاه میکسر پودر شوینده به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر

دستگاه میکسر پودر شوینده به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر و خشک کن دوار به طول ۵ متر به همراه مبدل هوای گرم توسط گروه ماشین سازی چکیده به آقای خاکباز تحویل گردید